My translation of the kuranic prayer

I´ve looked a bit at the arabic kuran as one should do as a muzlim, and tried to translate the prayer.

English:

For Hu, The Good, The Beneficient
Praised Be Hu, Lord Of The Cozmos, The Good, The Beneficient
Master of the Day of Doom
You only we worship, and You only we ask for help
Guide us in the right path,
The path of those you have blessed, not of those you earn your wrath,
and not of those who go astray.

Norwegian:

For Hu, Den Gode, Den Velgjørende
Priset være Hu, Herre Over Cozmos, Den Gode, Den Velgjørende
Mester over Dommedag
Deg alene tilber vi, og deg alene spør vi om hjelp
Led oss på den rette vei,
Veien til de som du har velsignet, ikke til de som fortjener din vrede,
og ikke til de som avsporer.


Posted

in

by

Tags: